Disclaimer
Gerwens Gemengd Koor "St. Caecilia" besteedt veel zorg aan de creatie en onderhoud van deze website, maar garandeert de correctheid van de informatie echter niet. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Gerwens Gemengd Koor "St. Caecilia" niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Gerwens Gemengd Koor "St. Caecilia" verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Gerwens Gemengd Koor "St. Caecilia" overgaan tot verbetering of aanvulling.